استارتاپ
حفظ مشتری

چند راهکار بی نظیر برای حفظ مشتری

آنچه امروز می‌خوانیم مهم نیست در چه شغلی مشغول فعالیت هستید. جذب و حفظ مشتری همواره یکی از بزرگترین دغدغه‌های کاسبان و فروشندگان بوده و هست. هر رزو رقبایی جدید به رقبای قبلی اضافه می‌شوند و کار در این ماراتن را دشوارتر می‌کنند. حتی دلیل شکسب بسیاری از کسب و کارها این است که نمی‌توانند […]