درخواست همکاری با تیم شتاب دهنده بینا

۰۱
درخواست فضای کار اشتراکی
شما می توانید از طریق پر کردن فرم مورد نظر، درخواست خود مبنی بر حضور در جمع کارآفرینان دیگر به صورت اشتراکی، در یک محیط کاری را برای شتاب دهنده بینا ارسال بفرمایید.
ثبت درخواست
۰۱
درخواست مشاوره و سرمایه گذاری
از طریق پر کردن فرم مورد نظر می‌توانید درخواست خود را برای دریافت مشاوره‌های کاری و یا سرمایه‌گذاری روی ایده کاری خودتان برای شتاب دهنده بینا ارسال بفرمایید.
ثبت درخواست