استارتاپ
بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار چیست و چگونه طراحی می‌شود؟

آنچه در این مقاله می‌خوانیم مقدمه اهمیت طراحی بوم مدل کسب و کار آنقدر زیاد است که معمولا سرمایه‌گذاران فقط روی استارت آپ‌هایی که به طراحی مدل کسب و کار اهمیت می‌دهند، سرمایه گذاری می‌کنند. زیرا بسیاری از کارآفرینان، بر ساخت یک محصول تمرکز می‌کنند و بوم مدل کسب و کار را فراموش می‌کنند یا زیاد آن […]